WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraRelacja z Lokalnego Forum w Kupnie

Relacja z Lokalnego Forum w Kupnie

11 października 2018 15:16

We wtorek 9 października w Kolbuszowej odbyło się I Forum Lokalne Programu Równać Szanse "Wyloguj się i zacznij działać" zorganizowane przez Stowarzyszenie "Lolek" w Kupnie. Forum odbyło się w sali konferencyjnej Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.

 

W Pierwszym tego typu spotkaniu uczestnikami były osoby które są związane z pracą z młodzieżą: przedstawiciele szkół, instytucji kultury, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, MGOPS-u, Policji, Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej, organizacji pozarządowych, Regionalnej Fundacji Rozwoju "Serce". Forum rozpoczęło się od przywitania gości przez Prezesa Stowarzyszenia Lolek w Kupnie - Artura Brandysa.

 

Cele I Forum Lokalnego przedstawiła koordynatorka projektu Urszula Puzio - Szewc, która czuwała nad przebiegiem całego spotkania. Następnie Artur Łęga - koordynator programu Równać Szanse z ramienia . Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przedstawił idee, cele i założenia programu. Moderatorem Forum był Stanisław Baska - Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK współpracujący z Fundacją Dzieci i Młodzieży.

 

Spotkanie zostało podzielone na panele dyskusyjne: Jaką mamy młodzież, jakie ma potrzeby, jak i gdzie spędza wolny czas, w drugim skupiono się na zasobach ludzkich, lokalowych i organizacyjnych. Uczestnicy pracowali w czterech grupach. Wyłoniono i przedstawiono wnioski, które zachęciły wszystkich uczestników do dyskusji i podjęcia nowych wyzwań.

 

Na zakończenie Pan Mariusz Szamraj przedstawił wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród młodzieży na temat jej potrzeb i zagrożeń. Powołano również ośmioosobowy zespół, który przyjrzy się sytuacji i potrzebom młodzieży i opracuje diagnozę lokalną.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ