WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraRelacja z Lokalnego Forum w Birczy

Relacja z Lokalnego Forum Programu Równać Szanse w Birczy

13 czerwca 2018 09:00

We wtorek 12 czerwca w Birczy odbyło się Lokalne Forum Programu Równać Szanse „Odkryj Młodzież!” zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA. Forum odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

W pierwszym tego typu spotkaniu na terenie Gminy Bircza udział wzięło 37 uczestników. Wśród nich znaleźli się Wójt Gminy Bircza, Przewodniczący Rady Gminy Bircza, radni gminni i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy. Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji takich jak: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Nadleśnictwa Bircza, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i różnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą.


Forum rozpoczęło się od przywitania gości przez Prezeskę Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich SZANSA – Katarzynę Januszczak. Cele Lokalnego Forum przedstawiła koordynatorka projektu - Tamara Ryzner, która później czuwała nad przebiegiem całości spotkania. Głos zabrał również Paweł Wałecki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, który opowiedział o idei programu „Równać Szanse”.

Forum stało się przestrzenią do rozmów na temat młodzieży: o tym jaka jest birczańska młodzież oraz co gmina Bircza może jej obecnie zaoferować. Spotkanie zostało podzielone na dwie części, umożliwiające uczestnikom współpracę w sześciu grupach. Kluczem pierwszej części stały się potrzeby i marzenia młodzieży, jaka jest, jak spędza wolny czas oraz jakie ma pasje i zainteresowania. W drugiej części skupiono się na analizie zasobów gminy Bircza, w tym zasobów ludzkich, lokalowych i organizacyjnych.

Praca warsztatowa umożliwiła uczestnikom Forum szansę na współpracę i wymianę informacji, zwiększyła zaangażowanie wszystkich uczestników oraz zachęciła do dyskusji i podjęcia nowych zadań. Na zakończenie Pani Tamara Ryzner przedstawiła, jak ważną rolę w rozwoju birczańskiej młodzieży odegrały i odgrywają projekty realizowane w ramach programu „Równać Szanse”.

 

Po forum powstała Lokalna Grupa Młodych, która zaplanowała kolejne spotkanie na koniec czerwca.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ