WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraRelacja z Lokalnego Forum w Bełżycach

Relacja z Lokalnego Forum Programu Równać Szanse w Bełżycach

13 czerwca 2018 12:00

13 czerwca 2018 odbyło się w Bełżycach Lokalne Forum Programu Równać Szanse - Razem dla Młodych. 

W forum uczestniczyło 26 osób, m.in. przedstawiciele szkół, nauczyciele i rodzice, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury, Miejskiego Domu Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Ze strony samorządu przybył zastępca burmistrza oraz przewodniczący Rady Miasta i radny.

Podczas forum zaproszeni goście zastanawiali się nad obecną sytuacją młodzieży - nad tym jakie ma zainteresowania i pasje, w jaki sposób spędza wolny czas, w jakich miejscach się spotyka. Zastanawiano się, na ile percepcja dorosłych jest zbieżna z perspektywą młodych. Padały sugestie, żeby podobne spotkanie zorganizować z młodzieżą i skonfrontować widzenie problemu przez dorosłych i przez młodych. 

W części dotyczącej zasobów gminy, czyli czym gmina dysponuje z perspektywy oferty dla młodzieży, wypracowany został materiał ujawniający dość bogate zasoby instytucjonalne (formalne i nieformalne), osobowe i organizacyjne. Problem zaistniał, kiedy trzeba było zidentyfikować rodzaj/jakość oferty dla młodzieży oraz ilość młodych korzystających z tej oferty. Okazało się, że oferta instytucji formalnych (tzn. szkół i placówek kultury) jest dość bogata, natomiast oferta nieformalna zdecydowanie skromniejsza. Najtrudniej było oszacować jaki odsetek populacji młodych korzysta z dostępnej oferty.

Uczestnicy spotkania uznali, że gmina dysponuje dość bogatymi zasobami, ale nie są one wystarczająco wykorzystywane. Pojawiły się sugestie braku liderów lokalnych, animatorów przedsięwzięć z młodzieżą i dla młodzieży. Większość zaproszonych gości deklarowała dalszą współpracę i szukanie inspiracji do aktywizacji młodzieży.

W ramach tzw. dobrych praktyk swoje doświadczenia zaprezentowali prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej ze Stoczka Łukowskiego. Obie prezentacje zwróciły uwagę uczestników i uznanie dla przedstawionych działań. Na zakończenie przedstawiona została krótka prezentacja projektu realizowanego obecnie przez Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc – „Bełżyckie osobliwości historii”.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ