WSTECZ :: Formularz Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse 2019"!

Prosimy o wybranie jednego miejsca szkolenia i zarejestrowania się przy pomocy poniższego formularza do dnia 09.09.2019 r.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie oraz szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia wyślemy Państwu mailem do dnia 09.09.2019 r. do godz. 17.00.


Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 10.00 do 15.00.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne.UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

Imię
Nazwisko
Pełna nazwa organizacji/instytucji
Miejscowość organizacji/instytucji
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się (preferowany telefon komórkowy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej się (na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu)
Wybrany termin i miejsce szkolenia
14 września, Rzeszów
14 września, Warszawa
14 września, Wrocław
21 września, Kraków
21 września, Poznań
Czy Pana/Pani organizacja/instytucja aplikowała w konkursie Programu Równać Szanse? Jeśli tak, to w której edycji?
Czy Pana/Pani organizacja/instytucja otrzymała dotację w konkursie Programu Równać Szanse?
Tak
Nie
APLIKUJ O DOTACJĘ