WSTECZ :: Formularz Szkolenia "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse 2020"


Prosimy o wybranie jednego miejsca szkolenia i zarejestrowania się przy pomocy poniższego formularza na 5 dni przed szkoleniem.


Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 10.00 do 15.00. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.


Potwierdzenia zakwalifikowania będą przesyłane najpóźniej w terminie 2 dni robczych roboczym. 

Imię
Nazwisko
Pełna nazwa organizacji
Miejscowość siedziba organizacji
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się (preferowany telefon komórkowy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej się (na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu)
Wybrany termin i miejsce szkolenia
15 lutego 2020 r., Kraków
15 lutego 2020 r., Wrocław
29 lutego 2020 r., Warszawa
Czy Pana/Pani organizacja aplikowała w konkursie Programu Równać Szanse? Jeśli tak, to w której edycji?
Czy Pana/Pani organizacja/instytucja otrzymała dotację w konkursie Programu Równać Szanse?
Tak
Nie
APLIKUJ O DOTACJĘ