WSTECZ :: Formularz Szkolenia "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse 2019"


Prosimy o wybranie jednego miejsca szkolenia i zarejestrowania się przy pomocy poniższego formularza na 5 dni przed szkoleniem.


Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 10.00 do 15.00. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.


Potwierdzenia zakwalifikowania będą przesyłane wciągu 24 godzin. 

Imię
Nazwisko
Pełna nazwa organizacji
Miejscowość organizacji
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się (preferowany telefon komórkowy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej się (na podany adres zostanie wysłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie udziału w szkoleniu)
Wybrany termin i miejsce szkolenia
9 lutego 2019 r., Lublin
9 lutego 2019 r., Wrocław
16 lutego 2019 r., Kraków
16 lutego 2019 r., Poznań
23 lutego 2019 r., Warszawa
Czy Pana/Pani organizacja aplikowała w konkursie Programu Równać Szanse? Jeśli tak, to w której edycji?
Czy Pana/Pani organizacja/instytucja otrzymała dotację w konkursie Programu Równać Szanse?
Tak
Nie
APLIKUJ O DOTACJĘ