WSTECZ :: Formularz Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse 2017"!

Prosimy o wybranie jednego miejsca szkolenia i zarejestrowania się przy pomocy poniższego formularza do dnia 11-09-2017 r.
Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie oraz szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia wyślemy Państwu mailem do dnia 11-09-2017 r. do godz. 17.00. Szkolenie zaplanowane jest w godzinach od 10.00 do 15.00. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

Imię
Nazwisko
Pełna nazwa organizacji/instytucji
Miejscowość organizacji/instytucji
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się (preferowany telefon komórkowy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej się (na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu)
Wybrany termin i miejsce szkolenia
16 września, Lublin
16 września, Gdańsk
16 września, Warszawa
23 września, Kraków
23 września, Poznań
Czy Pana/Pani organizacja/instytucja aplikowała w konkursie Programu Równać Szanse? Jeśli tak, to w której edycji?
APLIKUJ O DOTACJĘ