Komunikat dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

21 kwietnia 2020 11:56

Szanowni Państwo,

Gratulujemy zakwalifikowania się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse.

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na uwadze ułatwienie Państwu przygotowania, a potem realizacji projektów, zmieniamy niektóre punkty zasad konkursu – terminy składania wniosków, czas i formę szkoleń, długość realizowanych projektów i liczebność grupy projektowej. Mamy nadzieję, że zmiany te zachęcą Państwa do udziału w konkursie.

Zgodnie z harmonogramem zapraszamy przedstawiciela Państwa organizacji czy instytucji do udziału w szkoleniu on-line „Jak przygotować wniosek w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu RS”, które zostanie przeprowadzone w wymiarze 5 godzin. Szkolenie będzie podzielone na dwa bloki, rozłożone na dwa dni szkoleniowe po ok. 2-3 godziny każdy z bloków.

Dokładny Program szkolenia oraz informacja organizacyjne o sposobie przeprowadzenia szkoleń online zostanie przesłany Państwu nie później niż 5 maja 2020 r.

Po zapoznaniu się z mailem prosimy o zarejestrowanie osoby - koordynatora do udziału w odpowiednim szkoleniu poprzez Panel Wnioskodawcy. Rejestracji należy dokonać do 4 maja 2020 r., do godziny 12.00.

Udział w całym szkoleniu jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przygotowanego projektu. Dla organizacji, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu po I etapie OKG w ramach Programu „Równać Szanse 2018” lub „Równać Szanse 2019” udział w szkoleniu jest fakultatywny.

Po szkoleniu wnioskodawcy przygotowują projekt i wypełniają drogą elektroniczną formularz wniosku.

Po szkoleniach będzie możliwość konsultacji tworzonych projektów z przedstawicielami Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Szczegóły dalszej współpracy zostaną dokładnie omówione w trakcie szkolenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia