Komunikat dla realizatorów konkursu "Dwa tysiące w dwa miesiące"

21 kwietnia 2020 11:56

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz wynikającymi z niej obostrzeniami dotyczącymi kontaktów między ludźmi, zdajemy sobie sprawę z niezbędnej zmiany czasu realizacji Waszych projektów.

Proponowane zmiany, tak harmonogramu jak i działań, prosimy składać w panelu wnioskodawcy w zakładce „zmiany”. Wstępnie zakładamy możliwość wydłużenia działań, aż do końca października 2020 r., z niezmienioną formą prowadzenia działań przez 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że 14 kwietnia zostanie podjęta decyzja przez Zarząd Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży co do terminu przekazania dotacji na Państwa konto. Początkowa data wskazana w umowie została przez nas wstrzymana w związku z podjętymi decyzjami organów państwowych. O podjętej decyzji zostaną Państwo poinformowani oddzielnym mailem.

Przypominamy także, że obowiązek dostarczenia podpisanej umowy grantowej wraz z załącznikami pozostaje bez zmian warunkiem otrzymania transzy dotacji.