WSTECZ :: Strona głównaDla koordynatorówBIBLIOTEKARaport końcowy i rekomendacje wynikające z procesu analizy strategicznej Programu Równać Szanse

Raport końcowy i rekomendacje wynikające z procesu analizy strategicznej Programu „Równać Szanse” dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Autor:

Aleksandra Gołdys, dr Maria Rogaczewska


Data publikacji:

21 stycznia 2016 13:31


Czego dotyczy:

Publikacja jest podsumowaniem procesu przeglądu strategicznego Programu Równać Szanse.


Streszczenie:

Dokument jest ostatnim z szeregu analiz i raportów, przygotowanych na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w procesie strategicznej analizy ogólnopolskiego Programu Równać Szanse.


ściągnij