WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInne2021_Szkolenia_Nowoczesne_TechnologieFormularz zapisu na szkolenia z nowoczesnych technologii 2021

W celu zgłoszenia się na Szkolenia ICT - Programu "Równać Szanse" prosimy o wypełnienie formularza.
By zapisać się na więcej niż jedną sesje szkoleniowe należy wypełnić poniższy formularz oddzielnie dla każdej sesji.

UWAGA! Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna:

  • /Administratorem wyżej podanych danych jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Kredytowej 6/20, 00-062 Warszawa.
  • /Celem zbierania danych jest potwierdzenie realizacji szkolenia.
  • /Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w szkoleniu.
  • /Odbiorcą danych może być instytucja finansująca program, instytucje uprawnione do kontroli z mocy prawa oraz podmioty prowadzące monitoring i ewaluację.
  • /W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Imię
Nazwisko
Pełna nazwa organizacji/instytucji
Miejscowość, siedziba organizacji/instytucji
Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się (preferowany telefon komórkowy)
Adres e-mail osoby zgłaszającej się (na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu)
Wybrany termin i tematyka szkolenia
20 listopada 2021 r., godz. 9:00-14:30, Jak się przebić w sieci? Nowe trendy komunikacji w Internecie.
27 listopada 2021 r., godz. 9:00-14:30, Skutecznie angażuj podczas spotkań online.
Opisz swój dotychczasowy udział w Programie Równać Szanse
Jak chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie szkolenia w działaniach organizacji?
Uwagi
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych podanych w formularzu.
APLIKUJ O DOTACJĘ