WSTECZ :: Strona głównaAktualnościMłodzieżowi Liderzy2020 Rekrutacja Młodzieżowych Liderów

Przedłużona rekrutacja na Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

2 marca 2020 13:40

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rekrutację na Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu „Równać Szanse”, które zaplanowane jest na 28 czerwca - 4 lipca 2020 r. i odbędzie się w Warszawie. Skierowane jest do uczestników projektów zrealizowanych w ramach wybranych konkursów Programu Równać Szanse edycji 2018.


UWAGA!
W związku z zaistaniałą sytuacją panującą w kraju przedłużyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 18 maja 2020 roku. Termin szkolenia na ten moment pozostaje bez zmian.

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji liderskich oraz umiejętności planowania i skutecznej realizacji działań na rzecz młodzieży, a także zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej.

W programie szkolenia zaplanowane są m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie, rozwoju liderskiego, projektowania działań, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, spotkania z ekspertami oraz zorganizowane formy spędzania czasu wolnego.

Szkolenie będzie dla uczestników szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu Równać Szanse.

Uczestnicy szkolenia

W szkoleniu wezmą udział 24 osoby w wieku 15-19 lat, które uczestniczyły w projektach zrealizowanych w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2018 oraz młodzieżowi uczestnicy zespołów redakcyjnych publikacji powstałych w ramach konkursu Projekty Modelowe - Publikacje Programu Równać Szanse 2018 (tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, gimnazjum, uczniowie szkół średnich i tegoroczni absolwenci szkół średnich).


Zgłoszenia

Kandydaci na uczestników szkolenia powinni:

1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.


2. Nagrać krótki film promujący swoją kandydaturę, który spełania poniższe wymagania:
- został nagrany telefonem komórkowym lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie obrazu i dźwięku,
- nie został poddany obróbce przy pomocy programów komputerowych umożliwiających zmiany w zapisie wideo
- powinien być nagrany w sposób ciągły i trwać maksymalnie 30 sekund
- udostępniony na Dysk Google lub serwis YouTube, a link udostępniony do obejrzenia lub kopiowania,
- link do filmu powinien zostać przesłany email-em na adres p.walecki@pcyf.org.pl najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji tj. 18 maja 2020 r., do godz. 12.00.

Mail z linkiem do filmu powinien zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko kandydata,
- Nazwa organizacji/instytucji rekomendującej kandydata,
- Miejscowość – siedziba organizacji/instytucji rekomendującej kandydata,
- Link do filmu.

3. Uzyskać rekomendacje organizacji bądź instytucji, która zrealizowała projekt w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego, a także Konkursu Projekty Modelowe edycji 2018 Programu „Równać Szanse”. 

Organizacja rekomendująca powinna wypełnić formularz.


Każda organizacja/instytucja może rekomendować maksymalnie czterech uczestników w wieku 15-19 lat z zastrzeżeniem, że na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie dwóch uczestników jednego projektu. Formularz rekomendujący organizacja wypełnia dla każdego kandydata oddzielnie.
 

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ
W ZASADACH SZKOLENIA


Termin składania aplikacji: 18 maja 2020 r. do godziny 12.00
Szkolenie odbędzie w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2020 r., w Warszawie. Zasady szkolenia

Kryteria wyboru

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

(tylko do obejrzenia)

Formularz rekomendacyjny dla organizacji

(tylko do obejrzenia)


Zapraszamy do rekrutacji!WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ