WSTECZ :: Strona głównaAktualnościOKG2020 OKG Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź czy wiesz wszystko o OKG 2020!

15 stycznia 2020 12:04

Najczęściej zadawane pytania dot. Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego!

 

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego:

 • Nasza organizacja działa na terenie dwóch powiatów, projekt chcemy realizować na terenie jednej miejscowości. Jaki obszar objąć diagnozą?

Diagnozą obejmijcie gminę ewentualnie jedną miejscowość, w której będzie realizowany projekt.

 • Lokalna Grupa Działania, obejmująca swoim zasięgiem kilka sasiadujących ze sobą gmin, chce zrealizować projekt w jednej z nich. Jaki obszar terenu mamy objąć w diagnozie?

Diagnozą obejmijcie gminę, w której będzie realizowany projekt.

 • Kto może aplikować w konkursie?

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje mające siedzibę i działające na terenach wiejskich i w małych miastach (do 20 000 mieszkańców),

Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 • Kto nie może aplikować w konkursie?

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują projekty w ramach Programu Równać Szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2018 oraz Regionalny Konkurs Grantowy 2018; podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

 • Organizacja działa na terenie gminy miejsko - wiejskiej, w przyszłym projekcie chcemy prowadzić działania dla młodzieży mieszkajacej w mieście i trzech wsiach. Czy diagnozą mam objąć całą gminę?

Tak. Diagnoza powinna obejmować obszar całej gminy miejsko - wiejskiej.

 • Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat  (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.

 • Czy terenowy oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia może aplikować w Konkursie?

Nie, w konkursie mogą aplikować organizacje pozarządowe, których siedziba mieści się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

 

 • Czy oprócz samej diagnozy Organizacje muszą wysłać jakieś inne dokumenty?

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.

 • Co wpisać do tabeli jeśli ktoś w ostatnim czasie nie dostał żadnej dotacji na działania?

W przypadku braku dotacji w ostatnim okresie działalności należy do tabeli wpisać: „Brak” lub „Nie dotyczy”, gdyż wszystkie kolumny formularza wniosku muszą zostać wypełnione.

 • Jaki jest minimalny okres trwania działań projektowych?

Działania projektowe powinny być realizowane nieprzerwanie przez 15-miesięcy, a rozpocząć się i zakończyć pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r.

 • Czy szkolenie, obowiązkowe dla organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu, jest płatne?

Szkolenie dla organizacji jest bezpłatne. Organizacja pokrywa jedynie koszty podróży koordynatora do Warszawy.

 • Czy diagnozę może składać Uczniowski Klub Sportowy zarejestrowany w Starostwie?

Tak, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Ludowe Zespoły Sportowe, jeśli są zarejestrowane w ewidencji Starosty, mają możliwość składania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.

 • Czy diagnozę może składać Ochotnicza Straż Pożarna?

Tak, Ochotnicze Straże Pożarne, posiadające wpis w KRS lub w ewidencji starosty, mają możliwość składania wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ