WSTECZ :: Strona głównaAktualnościMłodzieżowi Liderzy2019 Rekrutacja Młodzieżowych Liderów

Rekrutacja na Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

16 kwietnia 2019 09:53

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rekrutację na Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu „Równać Szanse”. Szkolenie zaplanowane jest na 7-13 lipca 2019 r. w Warszawie i skierowane jest do uczestników projektów zrealizowanych w ramach wybranych konkursów Programu Równać Szanse edycji 2017.

Rekrutacja zamknięta!
Termin składania aplikacji upływa 16 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji liderskich oraz umiejętności planowania i skutecznej realizacji działań na rzecz młodzieży, a także zwiększenie wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej.

W programie szkolenia zaplanowane są m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie, rozwoju liderskiego, projektowania działań, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, spotkania z ekspertami oraz zorganizowane formy spędzania czasu wolnego.

Szkolenie będzie dla uczestników szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu Równać Szanse.

Uczestnicy szkolenia

W szkoleniu wezmą udział 24 osoby w wieku 15-19 lat, które uczestniczyły w projektach zrealizowanych w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2017 oraz młodzieżowi uczestnicy zespołów redakcyjnych publikacji powstałych w ramach konkursu Projekty Modelowe - Publikacje Programu Równać Szanse 2017 (tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, gimnazjum, uczniowie szkół średnich i tegoroczni absolwenci szkół średnich).

Zgłoszenia

Kandydaci na uczestników szkolenia powinni:

1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.


2. Nagrać krótki film promujący swoją kandydaturę, który spełania poniższe wymagania:
- został nagrany telefonem komórkowym lub innym sprzętem umożliwiającym nagrywanie obrazu i dźwięku,
- nie został poddany obróbce przy pomocy programów komputerowych umożliwiających zmiany w zapisie wideo
- powinien być nagrany w sposób ciągły i trwać maksymalnie 30 sekund
- udostępniony na dysk google lub serwis youtube, a link udostępniony do obejrzenia lub kopiowania,
- link do filmu powinien zostać przesłany email-em na adres p.walecki@pcyf.org.pl najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji tj. 16 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00.

Mail z linkiem do filmu powinien zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko kandydata,
- Nazwa organizacji/instytucji rekomendującej kandydata,
- Miejscowość – siedziba organizacji/instytucji rekomendującej kandydata,
- Link do filmu.

3. Uzyskać rekomendacje organizacji bądź instytucji, która zrealizowała projekt w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego, a także Konkursu Projekty Modelowe edycji 2017 Programu „Równać Szanse”. 

Organizacja rekomendująca powinna wypełnić formularz.


Każda organizacja/instytucja może rekomendować maksymalnie czterech uczestników w wieku 15-19 lat z zastrzeżeniem, że na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie dwóch uczestników jednego projektu. Formularz rekomendujący organizacja wypełnia dla każdego kandydata oddzielnie.


Szkolenie odbędzie w dniach 7-13 lipca 2019 r. w Warszawie. 

 

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZASADACH SZKOLENIA

Termin składania aplikacji: 16 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00

Pliki do pobrania:

Zasady szkolenia

Kryteria wyboru

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

(tylko do obejrzenia)

Formularz rekomendacyjny dla organizacji

(tylko do obejrzenia)

 

Relacja z poprzednich edycji szkolenia:

2018

2017 

2016 

2015 WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ