WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraRelacja z Lokalnego Forum w Krypnie

Relacja z Lokalnego Forum w Krypnie

30 września 2019 12:41

19 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie Kościelnym odbyło się II Forum Lokalne Programu Równać Szanse 2018.

Porozmawiajmy o młodzieży. Uczestnikami spotkania były osoby, które są związane z pracą z młodzieżą m.in. Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta Gminy Krypno,  Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy Krypno, Joanna Gulewicz - pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach,  Dorota Purymska - pedagog szkolny ZSP w Krypnie, Alicja Sienkiewicz-Dawidowska - Przewodnicząca Rady Gminy Krypno, Renata Kulikowska - reprezentantka Rady Rodziców przy SP w Długołęce, asp. szt. Adam Lewocz oraz sierż. Piotr Kozłowski - reprezentanci Powiatowej Policji w Mońkach, Ksiądz Adam Mariański, Kierownik GOPS Marta Milewicka-Roszkowska, starszy specjalista pracy socjalnej Anna Rydzewska oraz pracownicy i dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym.


Spotkanie otworzyła Pani Beata Rogalska ? dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym. Gościliśmy także Artura Łęgę - koordynatora Programu Równać Szanse z ramienia Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, który opowiedział o założeniach programu i zaprosił do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym, którego termin mija 7 października 2019 r.

W forum uczestniczyło 18 osób. Moderatorem forum była Anna Sędziak - pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Beata Rogalska opowiedziała o wynikach diagnozy przeprowadzonej na początku br. Wyłoniono wnioski, które mówią o tym, że mimo obszernej oferty instytucji działających na terenie gminy, uczestnikami tych zajęć jest zaledwie kilka procent młodzieży z przedziału wiekowego 13-19 lat. Na dodatek okazuje się, że są to zwykle te same osoby, które są aktywne na różnych polach. Na ten moment możemy tylko snuć przypuszczenia o przyczynach braku ich aktywności.

Zastanawialiśmy się nad tym, co jest potrzebne młodzieży, by mogli aktywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym. Najwięcej osób stwierdziło, że problemem są dojazdy z różnych miejscowości, gdzie nie ma żadnego autobusu poza autobusem szkolnym. Padło stwierdzenie, że dotrzeć do młodzieży możemy głównie poprzez kontakt z rodzicami i edukowanie ich w zakresie konieczności wspierania młodzieży i dbania o ich rozwój. Lokalne Forum okazało się bardzo potrzebne, bo uświadomiło uczestnikom, że nie znamy potrzeb młodzieży oraz ich oczekiwań względem naszych instytucji. Podkreślono również fakt, że potrzebujemy zbudowania strategii na rzecz młodzieży, ale takiej, która będzie tworzona wspólnie z młodzieżą w myśl zasady - Nic o nich bez nich.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ