WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne foraForum Lokalne - Krypno

Program Lokalnego Forum w Krypnie

27 sierpnia 2019 15:18

Zapraszamy na Lokalne Forum Programu Równać Szanse, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym.


Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to jednodniowe spotkanie przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości.Kiedy ? ➜ 19 września 2019

Gdzie?  ➜ Sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie KościelnymPROGRAM FORUM

9:00 – rozpoczęcie (powitanie gości, przedstawienie planu spotkania)

9:10-9:20 – Dlaczego diagnoza jest ważna? 

9:20-9:50 – przedstawienie wyników diagnozy 

9:50 – 10:30 – dyskusja na temat wyników diagnozy

10:30-10:45 przerwa kawowa

10:45-12:00 praca w grupach


Tematyka w poszczególnych grupach:
1) Co wynika z diagnozy?
2) Jakie działania możemy zaproponować młodzieży, by były zgodne z wynikami diagnozy?
3) Współpraca między organizacjami – czyli co każda instytucja może dać od siebie i w jaki sposób współpracować, by młodzież na tym zyskała?
4) Strategia na rzecz młodych ludzi (kto powinien ją tworzyć, jakie obszary powinny się w niej zawierać, czy młodzież powinna taki dokument współtworzyć + stworzenie bazy kontaktów)


12:00-12:30 – prezentacja plakatów

12:30-12:45 – podsumowanie i zakończenie Lokalnego ForumWIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ