WSTECZ :: Strona głównaAktualnościLokalne fora2019 Fora ogłoszenie

Nabór wniosków na Fora Lokalne Programu Równać Szanse trwa do 18 marca do godziny 12:00

7 marca 2019 08:33

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza nabór wniosków na Fora Lokalne w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to jednodniowe spotkania przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości.

 

W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, gminne domy kultury
i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” od 2000 roku i mają siedzibę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

W konkursie mogą również wziąć udział organizacje i instytucje, które już realizowały fora lokalne, nie później jednak niż w 2015 roku.

Kwota dotacji do 5 000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18 marca 2019 r., do godziny 12:00

Ogłoszenie wyników: 27 marca 2019 r.

Termin realizacji projektów: od 1 maja 2019 r. do 31 października 2019 r.

 

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu i wzór formularza wniosku do obejrzenia. 

Zasady konkursu

Kryteria oceny merytorycznej

Wzór formularza 

(Zamieszczony egzemplarz jest jedynie wersją podglądową)

 

 

Jednocześnie informujemy, że w edycji „Równać Szanse 2018”
do udziału w konkursie „Fora Lokalne II” etap zostały zaproszone organizacje i instytucje, które zrealizowały najlepsze Fora Lokalne w ubiegłym roku:

  • Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Lubiewo;
  • Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Susiec;
  • Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem, Bukowiec;
  • Stowarzyszenie Bardo. Kultura, Bardo;
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno Kościelne;
  • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, Rytwiany;
  • Stowarzyszenie Lolek, Kupno;
  • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa, Bircza.

 

Wszystkie niezbędne informacje, w tym zasady, kryteria i wzór wniosku, zostaną rozesłane do uprawnionych organizacji i instytucji drogą mailową.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ