WSTECZ :: Strona głównaAktualnościRKGWyniki Regionalnego Konkursu Grantowego 20192019 RKG Informacja dla koordynatorów

Informacja dla koordynatorów RKG 2019

Organizacje/instytucje, których projekty otrzymały dotacje są zobowiązane do wskazania koordynatora projektu. W rozumieniu Programu „Równać Szanse” koordynatorem jest osoba, która prowadzi projekt przez okres min. 6 m-cy. Koordynator jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem, za sporządzenie końcowego raportu merytorycznego, przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych początkowych i końcowych oraz uczestniczy w szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse”. Specyfika roli koordynatora projektu polega na tym, że nie jest on liderem projektu czy grupy młodzieży, ale moderatorem całego procesu.


Koordynator jest do swej roli przygotowywany poprzez udział w obowiązkowym szkoleniu przed realizacją projektu i wspierany w trakcie realizacji projektu przez Zespół Programu RS.

Uwaga! Zgodnie z zasadami konkursu: Dla osób, które zostaną wskazane jako koordynatorzy w obecnej edycji, a uczestniczyły w analogicznym szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse 2017” lub „Równać Szanse 2018” i udział w szkoleniu jest fakultatywny.

Organizacje/Instytucje wskazują osobę, która będzie koordynatorem projektu poprzez zapisanie jej na obowiązkowe szkolenie. (Jeżeli osoba jest zwolniona z udziału w szkoleniu, w związku udziałem we wcześniejszych szkoleniach, organizacja zapisuje ją na szkolenie a w polu uwagi wpisuje miejsce i rok szkolenia w którym wskazana osoba wzięła udział)

Udział koordynatora w tym szkoleniu, albo w analogicznym szkoleniu w ramach Programu „Równać Szanse 2017” lub „Równać Szanse 2018”, jest warunkiem otrzymania dotacji.

Rejestracja na szkolenie odbywa się wyłącznie przy pomocy Panelu Wnioskodawcy, po zalogowaniu na konto organizacji.  Liczba miejsc na poszczególne terminy jest ograniczona.

W Panelu Wnioskodawcy został udostępniony formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla koordynatorów dotowanych projektów. Każda organizacja/instytucja jest zobligowana do zarejestrowania koordynatora projektu się do dnia 28 listopada 2019 r., do godziny 12.00, na jedno szkolenie w wybranym przez siebie miejscu i terminie:

6-8 grudnia 2019 r. – Warszawa

6-8 grudnia 2019 r. – Kraków

13-15 grudnia 2019 r. – Warszawa

13-15 grudnia 2019 r.  – Poznań

 Uwaga!

Każde szkolenie rozpoczyna się w piątek o godzinie 9.00, a kończy w niedzielę ok. godz. 14.00. Istnieje możliwość przyjazdu na szkolenie dzień wcześniej (czwartek wieczór). Osoby chcące skorzystać z możliwości wcześniejszego przyjazdu proszone są o podanie tej informacji w zgłoszeniu, w kolumnie uwagi.

W trakcie szkolenia zostaną omówione metody zarządzania i realizacji projektu zgodnie z celami Programu Równać Szanse, zasady współpracy formalnej i finansowej z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz zostaną przekazane umowy dotacyjne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszt dojazdu koordynatorzy projektów mogą rozliczyć w ramach kategorii budżetowej -  obsługa projektu.

Koordynatorzy, po zarejestrowaniu się na szkolenie, otrzymają drogą mailową (na adresy wskazane we wnioskach) dodatkowe informacje organizacyjne, w dniu 28 listopada 2019 r.

W przypadku zarejestrowania się na szkolenie i nie otrzymania do 28 listopada 2019 r., do godziny 17.00  informacji zwrotnej o szczegółach wybranego szkolenia lub jakichkolwiek pytań związanych z dalszym postępowaniem, prosimy o kontakt z Fundacją (tel. 22 826 10 16).


Wszystkim dotowanym organizacjom serdecznie gratulujemy!WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ