WSTECZ :: Strona głównaAktualnościRKG2018 RKG_ogłoszenie

Do 29.10.2018 trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym

20 października 2018 07:11

W związku z wyborami do samorządu terytorialnego i licznymi telefonami, termin składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym został przedłużony
do 29.10.2018r. do godziny 12-tej w południe.

Jednocześnie przypominamy, że w sprawach związanych z udziałem w konkursie, mogą Państwo kontaktować się z:

- biurem fundacji tel. 22/8261016,

- Arturem Łęgą (koordynator programu Równać Szanse) tel. 609 458 344.

Dodatkowo do Państwa dyspozycji są Regionalni Partnerzy konkursu:

- Na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA tel. 608 305 766

- Na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
Stowarzyszenie Światowid tel. 510 209 483, 510 209 482

- Na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego
Fundacja Fundusz Lokalny SMK tel. 531 586 222, 607560016

- Na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia tel. 608 511 550, 602 629 994

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

 

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

- miejskie i gminne domy kultury,

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

- Ochotnicze Straże Pożarne,

- nieformalne grupy dorosłych.

 

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.


 

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r.- do godziny 12-tej w południe zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.


- zasady konkursu 

- wzór formularza wniosku (do obejrzenia)  

- kryteria oceny formalnej 

- kryteria oceny merytorycznej 


Publikujemy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do Regionalnego Konkursu Grantowego. 

Lista najczęściej zadawanych pytań znajduję się tutaj.


Wszelkich informacji o konkursie udzielają Regionalni Partnerzy Programu Równać Szanse we wtorki i czwartki w godzinach 13:00-17:00, a w terminie 22, 23, 24 października 2018 r. w godzinach 9:00-17:00 oraz 25 października w godzinach 9:00-12:00.


Dotyczy województw:
 warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/30 U

Adres e-mailowy: rownacszanseelk@gmail.com

tel. 608 305 766

 

Dotyczy województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Światowid

Małachowo Szemborowice 12, 62-230 Witkowo

Adres e-mailowy: rownacszanse@stowarzyszenieswiatowid.pl

tel. 510209 483, 510209482

 

Dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego

Fundacja Fundusz Lokalny SMK

37-416 Zbydniów

Adres e-mailowy: fundacjasmk@gmail.com

tel. 531 586 222; 607560016

 

Dotyczy województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

45-082 Opole, ul. Barlickiego

Adres e-mailowy: rsz.tak@gmail.com

tel. 608511550, 602629994.

Patronat medialny konkursu:WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ