WSTECZ :: Strona głównaDla koordynatorówBIBLIOTEKAJak diagnozować środowisko lokalne?

Jak diagnozować środowisko lokalne?

Autor:

A. Nowotny, K. Sztandar-Sztanderska, A. Daszkowska


Data publikacji:

6 marca 2009


Czego dotyczy:

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa poradnikami na temat prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego. Poradniki zostały przygotowane przez zewnętrzny zespół specjalistów w obszarze badań społecznych. W pierwszej, ogólnej części poradnika, zostały nakreślone ogólne zasady prowadzenia diagnozy, jej cele i zadania, a także szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania diagnozy w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.


Streszczenie:

Właściwe określenie kontekstu, w którym realizowany ma być projekt, wciąż sprawia trudność wielu osobom, które chcą prowadzić działania społeczne. Na kontekst ten składają się w głównej mierze: określenie zasobów i potrzeb, a także rzetelna identyfikacja specyfiki miejsca, w którym pracujemy. W niniejszym materiale postaramy się przekonać Państwa, że diagnoza środowiska lokalnego jest bardzo przydatna do dobrego zaplanowania i realizacji projektu. Diagnoza środowiska lokalnego to pewien proces badawczy, który trzeba odpowiednio zaplanować, a następnie poddać analizie. Diagnozowanie środowiska lokalnego, to poznawanie tej rzeczywistości, która nas na co dzień otacza i przede wszystkim – weryfikowanie naszych własnych przekonań na jej temat.


ściągnij